Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ

Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ, Cập nhật: 15/07/2024
Lịch cúp điện Huyện Đức Phổ

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Huyện Đức Phổ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
15/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Thuận 11 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 11 - XT 478/MĐU
15/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Thuận 7 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 17 - XT 478/MĐU
15/07/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Thuận 1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 1 - XT 478/MĐU
15/07/2024
từ 15:15 - 16:45
Phổ Thuận 8 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 8 - XT 478/MĐU
16/07/2024
từ 07:00 - 11:00
Phổ Khánh 26 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Giảm dung lượng MBA Phổ Khánh 26 từ 100kVA xuống 50kVA - XT 473/MĐU
16/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Phong 7 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Phong 7 - XT 478/MĐU
16/07/2024
từ 08:00 - 10:30
Tai dinh cu Tan Loc ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
- Tháo lèo lại đỉnh cột 114/7 (cột TBA TĐC Tấn Lộc) - XT 473/ĐPH - Nâng dung lượng MBA TĐC Tấn Lộc từ 50kVA lên 100kVA - XT 473/ĐPH - Đấu lại lèo lại đỉnh cột 114/7 (cột TBA TĐC Tấn Lộc) - XT 473/ĐPH.
16/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Thuận 9 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 9 - XT 478/MĐU
16/07/2024
từ 13:30 - 15:00
NT P. Quang 1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA NT Phổ Quang 1 - XT 473/MĐU
16/07/2024
từ 15:15 - 16:45
NT P.Quang 2 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA NT Phổ Quang 2 - XT 473/MĐU
18/07/2024
từ 07:30 - 09:00
THUYSANVANVINH1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Chế biến thuỷ sản Văn Vinh - XT 475/ĐPH
18/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Thạnh 4. ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thạnh 4 - XT 475/ĐPH
18/07/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Thạnh 27 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thạnh 27 - XT 473/ĐPH
18/07/2024
từ 15:15 - 16:45
KHU Du Lịch Sa Huỳnh 1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA DLSH 1 - XT 473/ĐPH
19/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Khánh 2. ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 2 - XT 471/ĐPH
19/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Khánh 15 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 15 - XT 471/ĐPH
19/07/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Khánh 22 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 22 - XT 471/ĐPH
19/07/2024
từ 15:15 - 16:45
Phổ Khánh 23 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 23 - XT 471/ĐPH
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx