Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 06/2024

Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 06/2024, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Lịch cúp điện khu vực  Quảng Ngãi tháng 06/2024 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện tháng 06/2024 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...

Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 06/2024

Lịch cúp điện Quảng Ngãi tháng 06/2024

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
02/06/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Tịnh Phong 12 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
02/06/2024
từ 07:00 - 10:00
TBA Tịnh Phong 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 1: Thay 0,336km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
02/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Trường dạy nghề kiểu mẫu-Tịnh Phong ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
02/06/2024
từ 07:00 - 14:00
TBA NVH Trà Bồng ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay 294m dây mới LV ABC 4x95mm và 360m dây LV- ABC 4x70mm thay 8m cáp lực bằng cáp voặn xoắn LV ABC 3x95mm đấu nối công tơ đến khách hàng TBA NVH Trà Bồng- XT474/T11
02/06/2024
từ 08:00 - 16:00
TBA Ba Vinh 2 ĐL Ba Tơ
Hoãn
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Vinh 2, chiều dài tuyến 1536 mét
02/06/2024
từ 08:00 - 14:00
Đức Nhuận 9 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Thay dây 3AV-95+1AV70 bằng dây dẫn 4ABC-95 từ cột C-8 đến cột C-8/6 TBA Đức Nhuận 9 Thay dây 4AV-50 bằng dây 4ABC-50 từ cột C-2 đến cột C-2/7 TBA Đức Nhuận 9
02/06/2024
từ 08:00 - 11:30
NM sản xuất đồ nội thất Gesin VN ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
Đảo pha đầu ra máy cắt RC tại cột đo đếm 40/1 XT 475/VSI, NR nhà máy Gesin Việt Nam GĐ 2
03/06/2024
từ 08:00 - 11:30
Hành Dũng 11 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
+Thi công dựng cột, căng hãm dây dẫn, cố định cáp ngầm và đấu nối đường dây 0,4kV từ cột AB/3 đến cột B/6 XTB và từ cột A/8 đến cột A/8/2/2 XTA TBA Hành Dũng 11 (thuộc dự án Cao tốc - QN-HN) +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Dũng 11
04/06/2024
từ 06:30 - 09:40
Nghĩa Trung 2 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
04/06/2024
từ 06:30 - 09:40
Nghĩa Trung 6 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
04/06/2024
từ 06:30 - 09:40
Nghĩa Trung 7 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
04/06/2024
từ 06:30 - 09:40
Nghĩa Trung 11 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
04/06/2024
từ 06:30 - 09:40
Nghĩa Trung 14 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
04/06/2024
từ 06:30 - 09:40
Nghĩa Trung 15 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
04/06/2024
từ 07:00 - 17:30
TBA Sơn Thủy 4 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
-Thay 1,6 km dây 2AV-50, 3AV-50, 4AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, dây 4AC-50 bằng 4AC-50 mới và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Thủy 4;
04/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Hải 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,08 km dây 3AV-70+1AV-50, 2AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 TBA Sơn Hải 1
04/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Hải 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,08 km dây 3AV-70+1AV-50, 2AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 TBA Sơn Hải 1
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bình Nguyên 6 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 15:00
TBA Bình Nguyên 6 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Thu hồi TBA Bình Nguyên 6 hiện trạng và lắp đặt lại TBA Bình Nguyên 6 tại cột 111A, XT 474/BCH
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bình Nguyên 7 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bình Nguyên 13 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA tự dùng 1 NLMT Bình Nguyên ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA tự dùng 2 NLMT Bình Nguyên ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 11:30
TBA Ba Điền 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Điền 2, chiều dài tuyến 883 mét
04/06/2024
từ 08:00 - 13:30
TBA Ba Điền 3 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Điền 3, chiều dài tuyến 732 mét
04/06/2024
từ 08:00 - 13:30
TBA Ba Cung 3 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn đoạn từ cột 23/2 đến 23/7 chiều dài 315 mét đường dây 22kV NR Ba Cung 3/XT471/T6
04/06/2024
từ 08:00 - 14:00
Đức Phong 5 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột B-17, Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột B-5 đến cột B-5/5 thuộc TBA Đức Phong 5
04/06/2024
từ 08:00 - 14:00
Đức Phong 18 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột B-17, Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột B-5 đến cột B-5/5 thuộc TBA Đức Phong 5
04/06/2024
từ 08:00 - 10:00
Chợ Chùa 14 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Lắp bổ sung ATM và Đấu nối cấp điện công tơ 3 pha cho Trường mầm non Song ngữ Super Kid tại tủ điện 0,4kV TBA Chợ Chùa 14
04/06/2024
từ 14:00 - 15:00
TBA Bình Nguyên 6 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Đấu lèo tại cột 111A cấp điện TBA Bình Nguyên 6, XT 474/BCH
04/06/2024
từ 14:00 - 15:00
TBA Bình Nguyên 7 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Đấu lèo tại cột 111A cấp điện TBA Bình Nguyên 6, XT 474/BCH
04/06/2024
từ 14:00 - 15:00
TBA Bình Nguyên 13 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Đấu lèo tại cột 111A cấp điện TBA Bình Nguyên 6, XT 474/BCH
04/06/2024
từ 14:00 - 15:00
TBA tự dùng 1 NLMT Bình Nguyên ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Đấu lèo tại cột 111A cấp điện TBA Bình Nguyên 6, XT 474/BCH
04/06/2024
từ 14:00 - 15:00
TBA tự dùng 2 NLMT Bình Nguyên ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Đấu lèo tại cột 111A cấp điện TBA Bình Nguyên 6, XT 474/BCH
05/06/2024
từ 07:00 - 15:00
TBA Trà Phong 4. ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay 1,194km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x70mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x70m - Lắp đặt aptomat và tách lộ C thành 1 tuyến riêng biệt - Di dời tuyến xuất 2 từ cột 10-14 sang cột đèn chiếu sáng , TBA Trà Phong 4- XT472/T11
05/06/2024
từ 07:30 - 10:30
TBA Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Sang dây, thu hồi cột đường dây 0,4kV cột A10/12-XTA TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Tách lèo đường dây 0,4kV cột A-10 XTA TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
05/06/2024
từ 08:00 - 13:00
TBA Ba Vinh 8 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Vinh 8, chiều dài tuyến 1076 mét
05/06/2024
từ 08:00 - 13:00
TBA Ba Vinh 9 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Vinh 9
05/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Sơn Giang 11 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại cột I/1A - XT1 TBA Sơn Giang 11- XT 470T2.SHA
05/06/2024
từ 10:00 - 10:30
TBA Sơn Cao 4 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại cột II/04A - XT2 TBA Sơn Cao 4- XT470T2.SHA
05/06/2024
từ 10:00 - 10:30
TBA Sơn Cao 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại cột II/04A - XT2 TBA Sơn Cao 4- XT470T2.SHA
05/06/2024
từ 11:00 - 13:00
TBA Ba Chùa 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Chùa 2
05/06/2024
từ 14:00 - 14:30
TBA Sơn Thành 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại cột I/11 - XT1 TBA Sơn Thành 2- XT470T2.SHA
05/06/2024
từ 15:00 - 15:30
TBA Sơn Lăng 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại ATM XT1 TBA Sơn Lăng 20- XT470T2.SHA
05/06/2024
từ 15:00 - 15:30
TBA Sơn Lăng 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại ATM XT1 TBA Sơn Lăng 20- XT470T2.SHA
05/06/2024
từ 15:00 - 15:30
TBA Sơn Lăng 20 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Đấu nối ĐD 0,4kV (XDM) tại ATM XT1 TBA Sơn Lăng 20- XT470T2.SHA
06/06/2024
từ 07:00 - 12:30
Trà Xinh 4 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay 351m dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 4- XT472/T11
06/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Hải 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,06 km dây 3AV-70+1AV-50, 2AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT2 TBA Sơn Hải 1
06/06/2024
từ 07:30 - 10:30
Trà Xinh 10 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
- Thay MBA Trà Xinh 5 bị rỉ dầu (theo QĐ số 3234/QĐ-QNPC, ngày 24/5/2024) - TN CBM TBA khách hàng 1- XT472/T11 - Thay 200m dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 4- XT472/T11
06/06/2024
từ 07:30 - 10:30
Trà Xinh 4 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
- Thay MBA Trà Xinh 5 bị rỉ dầu (theo QĐ số 3234/QĐ-QNPC, ngày 24/5/2024) - TN CBM TBA khách hàng 1- XT472/T11 - Thay 200m dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 4- XT472/T11
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!

Lịch cắt điện tại khu vực  Quảng Ngãi tháng 06/2024 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực  Quảng Ngãi để có thêm thông tin cụ thể