Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi, Cập nhật: 16/06/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Danh sách chi tiết lịch cúp điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
17/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA Ba Tô 11 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 11
17/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Hành Phước 9 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 01 đến cột 05 NR Hành Phước 11 (dựng cột, lắp xà, căng hãm dây dẫn, lắp DCL, cố định cáp ngầm, lắp đặt các thiết bị đi kèm và đấu nối), do bị vướng mặt bằng thi công Cao tốc QN-HN Thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Phước 9 (QĐ số 3210/QĐ-QNPC, ngày 23/5/2024) Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 11 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Phước 11 (XDCB 2024) Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Phước 9 (XDCB 2024)
17/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Hành Phước 11 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 01 đến cột 05 NR Hành Phước 11 (dựng cột, lắp xà, căng hãm dây dẫn, lắp DCL, cố định cáp ngầm, lắp đặt các thiết bị đi kèm và đấu nối), do bị vướng mặt bằng thi công Cao tốc QN-HN Thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Phước 9 (QĐ số 3210/QĐ-QNPC, ngày 23/5/2024) Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 11 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Phước 11 (XDCB 2024) Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Phước 9 (XDCB 2024)
17/06/2024
từ 07:30 - 11:30
TBA Hành Nhân 9 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại điểm rẻ xuống TBA Hành Nhân 9 thuộc XT479/110kV Quảng Phú Thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Nhân 9 (QĐ số 3210/QĐ-QNPC, ngày 23/5/2024) Đấu lèo đường dây 22kV tại điểm rẻ xuống TBA Hành Nhân 9 thuộc XT479/110kV Quảng Phú
17/06/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Bình Phước 10 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
sang xà, dây dẫn từ cột BTLT 8, 5 hiện trạng qua cột BTLT 8,5 xây dựng mới tại vị trí cột I/11, sau TBA Bình Phước 10
17/06/2024
từ 08:00 - 09:00
Đức Lân 16 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Lân 16 XT 475/MDU
17/06/2024
từ 08:00 - 15:00
Nuôi Tôm Đức Thắng ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Thay dây 4ABC-95 bằng dây ABC-95 từ cột TBA đến cột A-13 NT Đức Thắng. Thay dây 4ABC-95 bằng dây ABC-A95 từ cột TBA đến cột B-17 TBA NT Đức Thắng
17/06/2024
từ 09:15 - 10:15
Đức Lân 10 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Lân 10 XT 475/MDU
17/06/2024
từ 09:30 - 11:00
TBA Ba Tô 13 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 13
17/06/2024
từ 10:30 - 11:30
Đức Lân 4 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Lân 4 XT 475/MDU
17/06/2024
từ 13:00 - 14:30
TBA Ba Tô 14 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 14
17/06/2024
từ 13:30 - 15:45
TBA Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi (1) ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Anh Khôi 1,2 XT 475/MDU
17/06/2024
từ 13:30 - 15:45
TBA Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi (2) ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Anh Khôi 1,2 XT 475/MDU
17/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Ba Tô 15 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 15
18/06/2024
từ 07:00 - 17:30
TBA Sơn Bao 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,28 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 2
18/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA Ba Tô 16 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 16
18/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Tram Trà Bình 2 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay mới 2,1km dây mới cáp văn xoắn LV-ABC 4x95mm, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Bình 2- XT 471/T11 Thay 3 bộ dây néo TK 50-8 XT 1 TBA Trà Bình 2 Thay 2 cột BTLT 10m VT A-4 và tháo dỡ 2 chụp đầu cột TN CBM TBA Trà Bình 2 - XT471/T11
18/06/2024
từ 08:00 - 15:00
Đức Phong 5 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/đấu 03 cụm đấu rẽ xuống FCO TBA Đức Phong 5 XT 474/MDU bằng sào chuyên dùng. Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột A-9 TBA Đức Phong 5 Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột B-5 TBA Đức Phong 5. Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-A95 từ cột TBA đến cột C-8 TBA Đức Phong 5
18/06/2024
từ 09:30 - 11:00
TBA Ba Tô 17 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 17
18/06/2024
từ 13:00 - 14:30
TBA Ba Động 5 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Động 5
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 9 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 10 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Trà Bình 1 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Tram Trà Bình 2 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Tram Trà Bình 3 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 4 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 5 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 7 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 8 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Trà Phú 6 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Trà Phú 7 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Kim Thành Lưu ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
TBA Tịnh Trà 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Tháo dỡ thu hồi MBA 106kVA, tủ điện, hệ xà TBA Tịnh Trà 1 tại cột 150/26 ĐZ LL Tịnh Trà - XT 474/TPH - Lắp đặt lại MBA 160kVA, tủ điện TBA Tịnh Trà 1 tại cột 150/24 ĐZ LL Tịnh Trà - XT 474/TPH - Chèn 01 cột BTLT 12 mét tại khoảng cột 150/39 - 150/40
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
TBA Tịnh Trà 6 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Tháo dỡ thu hồi MBA 106kVA, tủ điện, hệ xà TBA Tịnh Trà 1 tại cột 150/26 ĐZ LL Tịnh Trà - XT 474/TPH - Lắp đặt lại MBA 160kVA, tủ điện TBA Tịnh Trà 1 tại cột 150/24 ĐZ LL Tịnh Trà - XT 474/TPH - Chèn 01 cột BTLT 12 mét tại khoảng cột 150/39 - 150/40
19/06/2024
từ 07:00 - 15:00
TBA Tịnh Trà 8 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Tháo dỡ thu hồi MBA 106kVA, tủ điện, hệ xà TBA Tịnh Trà 1 tại cột 150/26 ĐZ LL Tịnh Trà - XT 474/TPH - Lắp đặt lại MBA 160kVA, tủ điện TBA Tịnh Trà 1 tại cột 150/24 ĐZ LL Tịnh Trà - XT 474/TPH - Chèn 01 cột BTLT 12 mét tại khoảng cột 150/39 - 150/40
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Ngô Sỹ Liên 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Ngô Sỹ Liên 2 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Nguyễn Tự Tân 3 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Nguyễn Tự Tân 4 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nguyễn Tự Tân 5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Tô Hiến Thành 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Tô Hiến Thành 2 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Trương Định 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Trương Định 2 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Trương Định 4 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Trần Thái Tông 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Ngãi ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Nhà Luyện tập và Thi đấu Đa Năng ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay 01 cột sắt-12,7m bằng 02 cột bê tông ly tâm 14 cột 136-1/7 nhánh rẽ LL Trương Định-XT 474/QNG Thay MBA TBA Nguyễn Tự Tân 3-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng Thay MBA TBA Tô Hiến Thành 2-XT474/QNG chống quá tải mùa nắng nóng
19/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA Ba Động 7 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Động 7
19/06/2024
từ 08:00 - 09:00
Đức Hiệp 9 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Hiệp 8 XT 471/TNG
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!