Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Danh sách chi tiết lịch cúp điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
15/07/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA Sơn kỳ 20 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 0,76 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo XT2 TBA Sơn Kỳ 5; Thay 0,56 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo NR cột II/4 XT2 TBA Sơn Kỳ 5
15/07/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA Sơn Kỳ 5 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 0,76 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo XT2 TBA Sơn Kỳ 5; Thay 0,56 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo NR cột II/4 XT2 TBA Sơn Kỳ 5
15/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Thuận 11 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 11 - XT 478/MĐU
15/07/2024
từ 07:30 - 12:00
Hành Đức 11 - XT479/E16.3 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
+Tháo hotline đường dây 22kV tại điểm đấu rẻ về TBA Hành Đức 11, tại cột 79 trục chính XT479/110kV Tư Nghĩa, bằng sào chuyên dùng +Thi công thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Đức 11 (QĐ số: 4535/QĐ-QNPC, ngày 08/7/2024) +Đấu hotline đường dây 22kV tại điểm đấu rẻ về TBA Hành Đức 11, tại cột 79 trục chính XT479/110kV Tư Nghĩa, bằng sào chuyên dùng
15/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Phước 9 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Phước 9 (QĐ số: 4535/QĐ-QNPC, ngày 08/7/2024)
15/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Phước 11 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Phước 9 (QĐ số: 4535/QĐ-QNPC, ngày 08/7/2024)
15/07/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Ba Tơ 13 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Kéo dây, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM thuộc TBA Ba Tơ 13
15/07/2024
từ 08:00 - 15:00
Đức Lân 6 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Dựng cột di dời đường dây từ cột A-10 đến A-10/7 đường dây 0,4kV XT1 TBA Đức Lân 12 vướng đường cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn
15/07/2024
từ 08:00 - 15:00
Đức Lân 12 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Dựng cột di dời đường dây từ cột A-10 đến A-10/7 đường dây 0,4kV XT1 TBA Đức Lân 12 vướng đường cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn
15/07/2024
từ 08:00 - 11:30
Hành Dũng 8 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà sứ, căng hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV cấp diện trạm bê tông nhựa phục vụ thi công đường Cao tốc QN-HN
15/07/2024
từ 08:00 - 11:30
Khu tái định cư Hành Dũng ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà sứ, căng hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV cấp diện trạm bê tông nhựa phục vụ thi công đường Cao tốc QN-HN
15/07/2024
từ 08:00 - 11:30
Khu tái định cư Đồng Trước An Định - XT479/E16.5 (QP) ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà sứ, căng hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV cấp diện trạm bê tông nhựa phục vụ thi công đường Cao tốc QN-HN
15/07/2024
từ 08:00 - 11:30
TBA Khu tái định cư Hành Dũng 2 - XT479/E16.5 (QP) ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà sứ, căng hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV cấp diện trạm bê tông nhựa phục vụ thi công đường Cao tốc QN-HN
15/07/2024
từ 08:00 - 11:30
TBA Khu tái định cư Hành Dũng 3 - XT479/E16.5 (QP) ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà sứ, căng hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV cấp diện trạm bê tông nhựa phục vụ thi công đường Cao tốc QN-HN
15/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Thuận 7 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 17 - XT 478/MĐU
15/07/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Thuận 1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 1 - XT 478/MĐU
15/07/2024
từ 15:15 - 16:45
Phổ Thuận 8 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 8 - XT 478/MĐU
16/07/2024
từ 07:00 - 11:00
Phổ Khánh 26 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Giảm dung lượng MBA Phổ Khánh 26 từ 100kVA xuống 50kVA - XT 473/MĐU
16/07/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Lăng 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,02 km dây 3AV-70+1AV-50, 3AC-70+1AC-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo tại TBA Sơn Lăng 9
16/07/2024
từ 07:30 - 11:00
Hoàng Hoa Thám 3 - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Tháo kẹp hotline đường dây 22kV TBA Hoàng Hoa Thám 3-XT477/QPH bằng sào chuyên dùng Thay MBA, lắp đặt cáp lực, tủ điện TBA Hoàng Hoa Thám 3-XT477/QPH Đấu kẹp hotline đường dây 22kV TBA Hoàng Hoa Thám 3-XT477/QPH bằng sào chuyên dùng
16/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Phong 7 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Phong 7 - XT 478/MĐU
16/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Đức 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Đức 4
16/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Thịnh 2 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công thay MBA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Thịnh 2
16/07/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Ba Động 8 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Kéo dây, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM thuộc TBA Ba Động 8
16/07/2024
từ 08:00 - 10:30
Tai dinh cu Tan Loc ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
- Tháo lèo lại đỉnh cột 114/7 (cột TBA TĐC Tấn Lộc) - XT 473/ĐPH - Nâng dung lượng MBA TĐC Tấn Lộc từ 50kVA lên 100kVA - XT 473/ĐPH - Đấu lại lèo lại đỉnh cột 114/7 (cột TBA TĐC Tấn Lộc) - XT 473/ĐPH.
16/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Thuận 9 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thuận 9 - XT 478/MĐU
16/07/2024
từ 13:30 - 15:00
NT P. Quang 1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA NT Phổ Quang 1 - XT 473/MĐU
16/07/2024
từ 13:30 - 16:00
TBA Bình Nguyên 1 ĐL Bình Sơn
Đột xuất
Kéo 450 mét dây ABC 4x95mm táp dây, sang tải từ cột TBA đến cột IV/1/12 sau TBA Bình Nguyên 1
16/07/2024
từ 15:15 - 16:45
NT P.Quang 2 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA NT Phổ Quang 2 - XT 473/MĐU
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Long Mai 07 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Long Mai 07 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Long Mai 09 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Long Mai 09 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Long Mai 10 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Long Mai 10 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Hành Thiện 11 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Hành Thiện 11 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Khu dân cư Đồng Tranh ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Khu dân cư Đồng Tranh ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Long Mai 1 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Long Mai 1 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Long Mai 5 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Long Mai 5 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Long Mai 08 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Long Mai 08 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Minh Long 1 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Minh Long 2 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 11:00
Minh Long 2 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay FCO và ATM tổng chất lượng kém tại TBA Minh Long 2 Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 1 Thay hệ đo đếm tại các TBA CBLSXK Gia Bảo và CBLSXK Gia Bảo 2 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024)
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Minh Long 3 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 06:30 - 07:00
Minh Long 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!