Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi, Cập nhật: 09/12/2023

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Danh sách chi tiết lịch cúp điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 12 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Chánh 17 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Nuôi Tôm Đức Thắng ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
NMSX Ngói màu Akura Vina ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Nước Sạch Đức Chánh ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
XN Quốc Tiến (2) ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Nuôi tôm Đức Chánh 1 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Hùng Mạnh ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 14 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Hiệp 2 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Bảo Sơn ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Chánh 6 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Trồng cây ăn trái và cây công nghiệp Đức Chánh ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Công ty TNHH Bình An SOLAR Việt Nam ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Nuôi tôm Đức Chánh 3 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Chánh 2 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 13 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
KDC và DV Chợ Quán Lát (T1) ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Nhà máy xay 15t/ca. ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Chánh 5. ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 20 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 16 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 22 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Công ty CP Cấu kiện bê tông và hạ tầng Kiến Trường ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Hiệp 7 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Hiệp 8 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Trạm trộn bê tông Thiên Tân ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
XN Quốc Tiến (1) ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 4 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Công ty TNHH SX DVTM Hưng Phú ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 11 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Đức Chánh 19 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
KDC và DV Chợ Quán Lát (T2) ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Kho dự trữ ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 21 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Đức Chánh 15 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 14:30
Gạch không nung Phước Uyên ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82. Thay dây dẫn từ cột cột 18 chung cột XT 471, 472/T12 từ 3AC 95mm2 lên 3AC 185mm2 đến MC MC NR Đức Chánh, Lắp chụp đầu cột vị trí cột 18/11/5 đến 18/11/8 sau NR Kho Dự Trữ Đức Hiệp Kiểm tra lèo, bọc lèo từ cột 01 đến cột 18 chung cột XT 471, 472/T12. CMB MC 472/T12, MOD 472/T12; DCPT 471/T12, MC 473/T12; thay dây dẫn 3AC 120mm2 lên 3AC 185mm2 thanh cái T12 kết hợp xử lý cột nghiêng do bão Đấu 03 lèo tại cột 82 trục chính XT 471/TNG xuống DCL 471-1/NR Đức Chánh bằng PP Hotline, kết hợp tháo bọc cách điện 3 pha tại vị trí cột 82.
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời LXP Việt Nam ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 07:30 - 08:00
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Bảo Quốc ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Tháo 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 08:00 - 15:00
TBA Nghĩa Hà 11 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Nghĩa Hà 11-XT478/QNG bằng sào chuyên dùng Thu hồi 0,412km dây 3AV95+1AV70 bằng cáp vặn xoắn LV-ABCx95 ; 0,196km dây 4AV-50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x50 Đường dây hạ áp sau TBA Nghĩa Hà 11-XT478/QNG Đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Nghĩa Hà 11-XT478/QNG bằng sào chuyên dùng
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Trồng cây ăn trái và cây công nghiệp Đức Chánh ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Công ty TNHH Bình An SOLAR Việt Nam ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Đức Chánh 11 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Đức Chánh 13 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Đức Chánh 20 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Đức Chánh 12 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Đức Chánh 14 ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Bảo Quốc ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Hùng Mạnh ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
09/12/2023
từ 14:00 - 14:30
Nước Sạch Đức Chánh ĐL Mộ Đức
Đột xuất
Đấu 03 lèo tại cột 19 trục chính XT 472/T12
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!