Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi, Cập nhật: 30/05/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Danh sách chi tiết lịch cúp điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
30/05/2024
từ 07:30 - 15:30
Nguyễn Thông 3 - 473/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV NR Nguyễn Thông 3 tại cột 69-XT473/QPH bằng PP hotline Hạ; nâng treo dây đường dây 22kV NR Nguyễn Thông 3 tại cột 69-XT473/QPH bằng PP hotline Thay dây dẫn 575 mét cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2 đường dây 22kV Từ cột 69 đến 69/6 NR Nguyễn Thông 3 -XT473/QPH Đấu lèo đường dây 22kV NR Nguyễn Thông 3 tại cột 69-XT473/QPH bằng PP hotline
30/05/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Thượng 3 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Bổ sung 620m mạch kép dây ABC 3x95 từ TBA đến I/8 và từ TBA đến II/6) Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Thượng 3
30/05/2024
từ 08:00 - 09:00
Đức Hiệp 8 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Hiệp 8 XT 471/TNG
30/05/2024
từ 08:00 - 09:00
Đức Lân 16 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Lân 16 XT 475/MDU
30/05/2024
từ 08:45 - 10:30
TBA NMLD Dung Quất 2(1) ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay định kỳ công tơ TBA Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2
30/05/2024
từ 09:15 - 10:15
Đức Hiệp 9 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Hiệp 9 XT 471/TNG
30/05/2024
từ 09:15 - 10:15
Đức Lân 10 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Lân 10 XT 475/MDU
30/05/2024
từ 10:30 - 11:30
Đức Hiệp 7 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Hiệp 7 XT 471/TNG
30/05/2024
từ 10:30 - 11:30
Đức Lân 4 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Lân 4 XT 475/MDU
30/05/2024
từ 13:30 - 14:30
Đức Nhuận 13 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Nhuận 13 XT 471/TNG
30/05/2024
từ 13:30 - 15:45
TBA Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi (1) ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Anh Khôi 1,2 XT 475/MDU
30/05/2024
từ 13:30 - 15:45
TBA Công ty TNHH Gỗ Anh Khôi (2) ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Anh Khôi 1,2 XT 475/MDU
30/05/2024
từ 14:45 - 15:45
Đức Nhuận 1 (Bồ Đề 1) ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Nhuận 1 XT 471/TNG
31/05/2024
từ 07:00 - 15:30
TBA Tịnh Phong 13 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Tháo 03 lèo tại TBA Tịnh Phong 13 bằng phương pháp hotline - Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 13: Thay 1,8km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo - Đấu 03 lèo tại TBA Tịnh Phong 13 bằng phương pháp hotline
31/05/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Trung 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 0,69 km dây 3AV-70+1AV-50, 3AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Trung 9
31/05/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Bua 5 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Nâng tiết diện 350m Đ.D hạ áp trục chính XT2 lên ABC 3x95 Đ.D hạ áp sau TBA Sơn Bua 5
31/05/2024
từ 08:00 - 09:00
Đức Chánh 24 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Chánh 24 XT 471/TNG
31/05/2024
từ 08:00 - 09:00
Đức Phong 14 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA Đức Phong 14 XT 475/MDU
31/05/2024
từ 09:15 - 10:15
Thị Trấn Mộ Đức 11 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
CBM MBA TT Mộ Đức 11 XT 475/MDU
31/05/2024
từ 09:15 - 10:15
Đức Nhuận 3 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Nhuận 3 XT 471/TNG
31/05/2024
từ 10:30 - 11:30
Đức Minh 10 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Minh 10 XT 472/T3
31/05/2024
từ 10:30 - 11:30
Đức Nhuận 6 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Nhuận 6 XT 471/TNG
31/05/2024
từ 13:30 - 14:30
Đức Minh 11 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Minh 11 XT 472/T3
31/05/2024
từ 13:30 - 14:30
Đức Nhuận 2 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Nhuận 2 XT 471/TNG
31/05/2024
từ 14:45 - 15:45
Đức Minh 5 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Minh 5 XT 472/T3
31/05/2024
từ 14:45 - 15:45
Đức Nhuận 14 ĐL Mộ Đức
Hoãn
CBM MBA Đức Nhuận 14 XT 471/TNG
01/06/2024
từ 07:00 - 17:30
TBA Sơn Thủy 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,48 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Thủy 8; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Thủy 8
01/06/2024
từ 08:00 - 16:00
T1_thủy điện Trà Phong ĐL Trà Bồng
Hoãn
Thí nghiệm CBM các TBA khách hàng TĐ Trà Phong 1, 2, 4 - XT472/T11
01/06/2024
từ 08:00 - 16:00
T2_thủy điện Trà Phong ĐL Trà Bồng
Hoãn
Thí nghiệm CBM các TBA khách hàng TĐ Trà Phong 1, 2, 4 - XT472/T11
01/06/2024
từ 08:00 - 16:00
T4_thủy điện Trà Phong ĐL Trà Bồng
Hoãn
Thí nghiệm CBM các TBA khách hàng TĐ Trà Phong 1, 2, 4 - XT472/T11
01/06/2024
từ 08:00 - 16:00
Nhà làm việc thủy điện Trà Phong ĐL Trà Bồng
Hoãn
Thí nghiệm CBM các TBA khách hàng TĐ Trà Phong 1, 2, 4 - XT472/T11
02/06/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Tịnh Phong 12 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
02/06/2024
từ 07:00 - 10:00
TBA Tịnh Phong 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 1: Thay 0,336km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
02/06/2024
từ 07:00 - 16:00
Trường dạy nghề kiểu mẫu-Tịnh Phong ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
02/06/2024
từ 07:00 - 14:00
TBA NVH Trà Bồng ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay 294m dây mới LV ABC 4x95mm và 360m dây LV- ABC 4x70mm thay 8m cáp lực bằng cáp voặn xoắn LV ABC 3x95mm đấu nối công tơ đến khách hàng TBA NVH Trà Bồng- XT474/T11
02/06/2024
từ 08:00 - 16:00
TBA Ba Vinh 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Vinh 2, chiều dài tuyến 1536 mét
02/06/2024
từ 08:00 - 14:00
Đức Nhuận 9 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Thay dây 3AV-95+1AV70 bằng dây dẫn 4ABC-95 từ cột C-8 đến cột C-8/6 TBA Đức Nhuận 9 Thay dây 4AV-50 bằng dây 4ABC-50 từ cột C-2 đến cột C-2/7 TBA Đức Nhuận 9
04/06/2024
từ 07:00 - 17:30
TBA Sơn Thủy 4 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
-Thay 1,6 km dây 2AV-50, 3AV-50, 4AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, dây 4AC-50 bằng 4AC-50 mới và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Thủy 4;
04/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Hải 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,08 km dây 3AV-70+1AV-50, 2AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 TBA Sơn Hải 1
04/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Hải 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,08 km dây 3AV-70+1AV-50, 2AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1 TBA Sơn Hải 1
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bình Nguyên 6 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 15:00
TBA Bình Nguyên 6 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Thu hồi TBA Bình Nguyên 6 hiện trạng và lắp đặt lại TBA Bình Nguyên 6 tại cột 111A, XT 474/BCH
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bình Nguyên 7 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA Bình Nguyên 13 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA tự dùng 1 NLMT Bình Nguyên ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 08:30
TBA tự dùng 2 NLMT Bình Nguyên ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Nguyên 6
04/06/2024
từ 08:00 - 11:30
TBA Ba Điền 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Điền 2, chiều dài tuyến 883 mét
04/06/2024
từ 08:00 - 13:30
TBA Ba Điền 3 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Điền 3, chiều dài tuyến 732 mét
04/06/2024
từ 08:00 - 13:30
TBA Ba Cung 3 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay dây dẫn đoạn từ cột 23/2 đến 23/7 chiều dài 315 mét đường dây 22kV NR Ba Cung 3/XT471/T6
04/06/2024
từ 08:00 - 14:00
Đức Phong 5 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột B-17, Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột B-5 đến cột B-5/5 thuộc TBA Đức Phong 5
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!