Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi, Cập nhật: 01/03/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Danh sách chi tiết lịch cúp điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
01/03/2024
từ 07:00 - 14:00
TBA NVH Trà Bồng ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay 294m dây mới LV ABC 4x95mm và 360m dây LV- ABC 4x70mm thay 8m cáp lực bằng cáp voặn xoắn LV ABC 3x95mm đấu nối công tơ đến khách hàng TBA NVH Trà Bồng- XT474/T11
01/03/2024
từ 07:00 - 15:00
TBA Trà Phong 4. ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
-Thay 1,194km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x70mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x70m - Lắp đặt aptomat và tách lộ C thành 1 tuyến riêng biệt - Di dời tuyến xuất 2 từ cột 10-14 sang cột đèn chiếu sáng , TBA Trà Phong 4- XT472/T11
01/03/2024
từ 13:30 - 16:00
Khu đô thị An Phú Sinh 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 20/5 NR KDC An Phú Sinh 1-XT478/QNG Thí nghiệm cáp ngầm đường dây 22kV NR KDC An Phú Sinh 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA TBA An Phú Sinh 1-XT478/QNG Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 20/5 NR KDC An Phú Sinh 1-XT478/QNG
02/03/2024
từ 07:30 - 11:00
Kho Quảng Phú ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thay tủ điện hạ thế tại TBA Kho Quảng Phú-XT471/QPH thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2023
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Dinh 1 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA BA DINH 5 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 1 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 7 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Dinh 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Dinh 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Dinh 3 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Dinh 7 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
TBA Ba Dinh 8 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 11:00
Công ty TNHH Lâm Sản Trường Lũy ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và TBA Ba Dinh 1 từ 2 pha lên 3 pha
02/03/2024
từ 08:00 - 12:00
Đức Nhuận 4 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/đấu 03 cụm rẽ xuống FCO TBA Đức Nhuận 4 XT 471/TNG; Thay MBA, cáp lực, ATM Tổng TBA Đức Nhuận 4(XDCB 2022)
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 3 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 4 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 5 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 7 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 8 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tiêu 9 (Làng Trui) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 5 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 9 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Vì 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Vì 4 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Vì 5 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Vì 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Vì 7 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 2 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 4 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 13 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 14 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 10 (Nước Chạch 1) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 11 (Nước Chạch 2) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Xa 9 (Nước Như) ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 10 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 12 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 13 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 14 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 16 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
02/03/2024
từ 11:00 - 11:06
TBA Ba Tô 17 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Chuyển PTVH: Chuyển lưới điện XT 472/T6 về sơ đồ cơ bản
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!