Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Danh sách chi tiết lịch cúp điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Long Mai 08 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 1 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 2 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 3 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 5 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 6 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 08 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Minh Long 09 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo 2 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
TBA Phục vụ thi công Phúc Thành An ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
NM CBLS xuất khẩu Gia Bảo ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
TBA Minh Long Thành - NR Long Mai 8 - XT479/E16.3 (110kV Tư Nghĩa) ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Chi cục thuế huyện Minh Long ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
Xưởng cưa Hưng Phát 2 - XT479/E16.3 (TN) ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 10:30 - 11:00
TT YT huyện Minh Long ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
17/07/2024
từ 13:30 - 14:45
Bà Triệu 4 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Bà Triệu 4-XT474/QNG
17/07/2024
từ 14:00 - 15:30
Nghĩa Phương 4 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
TM CBM TBA nghĩa Phương 4 - XT473/TNG.
17/07/2024
từ 15:00 - 16:15
Hồ Xuân Hương 3 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Hồ Xuân Hương 3-XT480/QNG
17/07/2024
từ 15:40 - 17:10
Nghĩa Thương 7 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
TN CBM TBA Nghĩa Thương 7.
18/07/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Lăng 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,34 km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1, XT2 TBA Sơn Lăng 6
18/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Phước 6 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Phước 6 (XDCB 2024) TNCBM TBA Hành Phước 6 Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 6
18/07/2024
từ 07:30 - 09:00
THUYSANVANVINH1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Chế biến thuỷ sản Văn Vinh - XT 475/ĐPH
18/07/2024
từ 08:00 - 12:00
TT Mộ Đức 12 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/Đấu 03 cụm đấu rẽ xuống FCO TBA TT Mộ Đức 12 XT 474/MDU Nâng dung lượng MBA TT Mộ Đức 12 từ 100kVa lên 160kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
18/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Đức Tân 5 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/Đấu 03 cụm đấu rẽ xuống FCO TBA Đức Tân 5 XT 472/T3 Giảm dung lượng MBA Đức Tân 5 từ 160kVa xuống 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 7 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 10 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Thạnh 4. ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thạnh 4 - XT 475/ĐPH
18/07/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Thạnh 27 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Thạnh 27 - XT 473/ĐPH
18/07/2024
từ 15:15 - 16:45
KHU Du Lịch Sa Huỳnh 1 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA DLSH 1 - XT 473/ĐPH
19/07/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA Sơn Thủy 3 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,174 km dây 4AV-50 bằng dây LV ABC 4x50 và phụ kiện kèm theo XT1 TBA Sơn Thủy 3
19/07/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Thịnh 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Thịnh 4 (XDCB 2024) TNCBM TBA Hành Thịnh 4 Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Thịnh 4
19/07/2024
từ 07:30 - 08:45
Chế biến Thủy sản Phùng Hưng 1 - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA CBTS Phùng Hưng 1-XT477/QPH
19/07/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Khánh 2. ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 2 - XT 471/ĐPH
19/07/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Ba Vì 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay MBA Ba Vì 6
19/07/2024
từ 08:00 - 09:00
TBA nhà máy nước Bình Thới ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Thay định kỳ công tơ TBA Cấp nước sinh hoạt Bình Thới
19/07/2024
từ 09:00 - 10:15
Chế biến Thủy sản Phùng Hưng 2 - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA CBTS Phùng Hưng 2-XT477/QPH
19/07/2024
từ 09:15 - 10:45
Phổ Khánh 15 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 15 - XT 471/ĐPH
19/07/2024
từ 10:00 - 11:30
TBA CN vật liệu nổ Công Nghiệp Quảng Ngãi ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
Thay định kỳ công tơ, TI TBA Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Quảng Ngãi
19/07/2024
từ 13:30 - 14:45
Chế biến Thủy sản Bình Dung - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA CBTS Bình Dung 1-XT477/QPH
19/07/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Khánh 22 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 22 - XT 471/ĐPH
19/07/2024
từ 15:00 - 16:15
TBA Thủy sản Thanh An - XT477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA CBTS Thanh An-XT477/QPH
19/07/2024
từ 15:15 - 16:45
Phổ Khánh 23 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Khánh 23 - XT 471/ĐPH
20/07/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Bình Tân 7. ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay 99 cái cùm xà trung áp, 08 bách xà, 03 cái khóa néo hợp kim nhôm 50. Thay 284 cách điện đứng line post 24kV, 09 chuỗi polymer, 399 mét ống bọc cách điện 50-120 mm², 228 cái kẹp cáp nhôm 3 buloon 25-150. Thay 01 bộ dây néo TK50-12, 03 cầu chì tự rơi cắt có tải và 03 chống sét van 22kV. Thay bulon xà, ĐD 22kV NR Bình Tân (đoạn từ cột 262/42 đến cột 262/107 và từ cột 262/63 đến cột 262/63/9 - XT 472/DQU; - TNĐK, CBM MBA Bình Tân 2, Bình Tân 4, Bình Tân 10
20/07/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Bình Tân 8 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay 99 cái cùm xà trung áp, 08 bách xà, 03 cái khóa néo hợp kim nhôm 50. Thay 284 cách điện đứng line post 24kV, 09 chuỗi polymer, 399 mét ống bọc cách điện 50-120 mm², 228 cái kẹp cáp nhôm 3 buloon 25-150. Thay 01 bộ dây néo TK50-12, 03 cầu chì tự rơi cắt có tải và 03 chống sét van 22kV. Thay bulon xà, ĐD 22kV NR Bình Tân (đoạn từ cột 262/42 đến cột 262/107 và từ cột 262/63 đến cột 262/63/9 - XT 472/DQU; - TNĐK, CBM MBA Bình Tân 2, Bình Tân 4, Bình Tân 10
20/07/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Bơm Bình Tân 1 (bản lẻ) ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay 99 cái cùm xà trung áp, 08 bách xà, 03 cái khóa néo hợp kim nhôm 50. Thay 284 cách điện đứng line post 24kV, 09 chuỗi polymer, 399 mét ống bọc cách điện 50-120 mm², 228 cái kẹp cáp nhôm 3 buloon 25-150. Thay 01 bộ dây néo TK50-12, 03 cầu chì tự rơi cắt có tải và 03 chống sét van 22kV. Thay bulon xà, ĐD 22kV NR Bình Tân (đoạn từ cột 262/42 đến cột 262/107 và từ cột 262/63 đến cột 262/63/9 - XT 472/DQU; - TNĐK, CBM MBA Bình Tân 2, Bình Tân 4, Bình Tân 10
20/07/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Bình Tân 2 ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay 99 cái cùm xà trung áp, 08 bách xà, 03 cái khóa néo hợp kim nhôm 50. Thay 284 cách điện đứng line post 24kV, 09 chuỗi polymer, 399 mét ống bọc cách điện 50-120 mm², 228 cái kẹp cáp nhôm 3 buloon 25-150. Thay 01 bộ dây néo TK50-12, 03 cầu chì tự rơi cắt có tải và 03 chống sét van 22kV. Thay bulon xà, ĐD 22kV NR Bình Tân (đoạn từ cột 262/42 đến cột 262/107 và từ cột 262/63 đến cột 262/63/9 - XT 472/DQU; - TNĐK, CBM MBA Bình Tân 2, Bình Tân 4, Bình Tân 10
20/07/2024
từ 07:00 - 16:00
TBA Bình Tân 3. ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay 99 cái cùm xà trung áp, 08 bách xà, 03 cái khóa néo hợp kim nhôm 50. Thay 284 cách điện đứng line post 24kV, 09 chuỗi polymer, 399 mét ống bọc cách điện 50-120 mm², 228 cái kẹp cáp nhôm 3 buloon 25-150. Thay 01 bộ dây néo TK50-12, 03 cầu chì tự rơi cắt có tải và 03 chống sét van 22kV. Thay bulon xà, ĐD 22kV NR Bình Tân (đoạn từ cột 262/42 đến cột 262/107 và từ cột 262/63 đến cột 262/63/9 - XT 472/DQU; - TNĐK, CBM MBA Bình Tân 2, Bình Tân 4, Bình Tân 10
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!