Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 18-06-2024

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 18-06-2024, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Lịch cúp điện khu vực  Quảng Ngãi ngày 18-06-2024 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện ngày 18-06-2024 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 18-06-2024

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
18/06/2024
từ 00:18 - 02:30
TBA Ba Ngạc 4 ĐL Ba Tơ
Đột xuất
Xu ly cac bat thuong tren luoi
18/06/2024
từ 00:18 - 02:30
TBA Ba Ngạc 6 ĐL Ba Tơ
Đột xuất
Xu ly cac bat thuong tren luoi
18/06/2024
từ 00:18 - 02:30
TBA Ba Ngạc 1 ĐL Ba Tơ
Đột xuất
Xu ly cac bat thuong tren luoi
18/06/2024
từ 00:18 - 02:30
TBA Ba Ngạc 5 ĐL Ba Tơ
Đột xuất
Xu ly cac bat thuong tren luoi
18/06/2024
từ 00:18 - 02:30
Công ty cổ phần đầu tư điện năng Ba Vì ĐL Ba Tơ
Đột xuất
Xu ly cac bat thuong tren luoi
18/06/2024
từ 07:00 - 17:30
TBA Sơn Bao 2 ĐL Sơn Hà
Hoãn
Thay 1,28 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 2
18/06/2024
từ 07:00 - 10:30
TBA Mỹ Khánh 2 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm từ đầu ra MC480QNG đến cột 01-XT480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34 đến cột 35-XT480/QNG Đấu lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG
18/06/2024
từ 07:00 - 10:30
Nghĩa Chánh 4 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Tháo lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm từ đầu ra MC480QNG đến cột 01-XT480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34 đến cột 35-XT480/QNG Đấu lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG
18/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA Ba Tô 16 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 16
18/06/2024
từ 07:30 - 15:00
Tram Trà Bình 2 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thay mới 2,1km dây mới cáp văn xoắn LV-ABC 4x95mm, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Bình 2- XT 471/T11 Thay 3 bộ dây néo TK 50-8 XT 1 TBA Trà Bình 2 Thay 2 cột BTLT 10m VT A-4 và tháo dỡ 2 chụp đầu cột TN CBM TBA Trà Bình 2 - XT471/T11
18/06/2024
từ 08:00 - 15:00
Đức Phong 5 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/đấu 03 cụm đấu rẽ xuống FCO TBA Đức Phong 5 XT 474/MDU bằng sào chuyên dùng. Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột A-9 TBA Đức Phong 5 Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-95 từ cột TBA đến cột B-5 TBA Đức Phong 5. Thay dây 3AV-95+1AV-70 bằng dây 4ABC-A95 từ cột TBA đến cột C-8 TBA Đức Phong 5
18/06/2024
từ 09:30 - 11:00
TBA Ba Tô 17 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tô 17
18/06/2024
từ 13:00 - 14:30
TBA Ba Động 5 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Động 5
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 9 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 10 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Trà Bình 1 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Tram Trà Bình 2 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Tram Trà Bình 3 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 4 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 5 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 7 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Trà Bình 8 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Trà Phú 6 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
TBA Trà Phú 7 ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
18/06/2024
từ 15:00 - 16:30
Kim Thành Lưu ĐL Trà Bồng
Kế hoạch
Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 1 Thu hồi xà, dây, căng dây hạ 0,4kV, đấu nối hoàn thiện lưới 0,4kV sau khi thay dây tại TBA Trà Bình 2 TN CBM TBA Trà Bình 5- XT471/T11
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!

Lịch cắt điện tại khu vực  Quảng Ngãi ngày 18-06-2024 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Quảng Ngãi , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể