Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 27-06-2024

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 27-06-2024, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Lịch cúp điện khu vực  Quảng Ngãi ngày 27-06-2024 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện ngày 27-06-2024 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 27-06-2024

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
27/06/2024
từ 07:30 - 08:45
TBA Nghĩa Hà 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Nghĩa Hà 1-XT480/QNG
27/06/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Minh 5 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Minh 5 - XT 477/ĐPH
27/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Hành Phước 6 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Phước 6 (XDCB 2024) TNCBM TBA Hành Phước 6 Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 6
27/06/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 7 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,95km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 222 - 236 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 8 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 9 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 10
27/06/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,95km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 222 - 236 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 8 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 9 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 10
27/06/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,95km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 222 - 236 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 8 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 9 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 10
27/06/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 10 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,95km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 222 - 236 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 8 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 9 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 10
27/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Trà Bùi 1 ĐL Trà Bồng
Đột xuất
- ĐLTB khắc phục mùa mưa bão - Dựng 01 cột BTLT 9,5m vị trí 71A thuộc NR Trà Bùi 1 -XT472/T11
27/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Trà Bùi 2 ĐL Trà Bồng
Đột xuất
- ĐLTB khắc phục mùa mưa bão - Dựng 01 cột BTLT 9,5m vị trí 71A thuộc NR Trà Bùi 1 -XT472/T11
27/06/2024
từ 08:00 - 12:00
Trà Trung 3 ĐL Trà Bồng
Đột xuất
- ĐLTB khắc phục mùa mưa bão - Dựng 01 cột BTLT 9,5m vị trí 71A thuộc NR Trà Bùi 1 -XT472/T11
27/06/2024
từ 09:00 - 10:15
TBA Nghĩa Hà 7 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Nghĩa Hà 7-XT480/QNG
27/06/2024
từ 09:30 - 11:00
Phổ Vinh 8 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Vinh 8 - XT 477/ĐPH
27/06/2024
từ 13:00 - 17:00
Hành Thịnh 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Hành Thịnh 4 (XDCB 2024) TNCBM TBA Hành Thịnh 4 Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Thịnh 4
27/06/2024
từ 13:30 - 15:00
TBA Sơn Long 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 6
27/06/2024
từ 13:30 - 14:45
Nghĩa Dõng 5 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Nghĩa Dõng 5-XT480/QNG
27/06/2024
từ 13:30 - 15:00
Phổ Vinh 11 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Vinh 11 - XT 477/ĐPH
27/06/2024
từ 15:00 - 16:15
Nghĩa Dõng 3 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Nghĩa Dõng 3-XT480/QNG
27/06/2024
từ 15:15 - 16:45
Phổ Vinh 7 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Vinh 7 - XT 477/ĐPH
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!

Lịch cắt điện tại khu vực  Quảng Ngãi ngày 27-06-2024 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Quảng Ngãi , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể