Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 22-06-2024

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 22-06-2024, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Lịch cúp điện khu vực  Quảng Ngãi ngày 22-06-2024 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện ngày 22-06-2024 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 22-06-2024

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
22/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Tịnh Phong 4 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Thay 01 cột BTLT 10,5 thành cột sắt 12 mét tại cột 70 - XT 478/TPH - Thay dây dẫn, lắp 02 CĐC NR Tịnh Thiện 5 - Thay 941 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 5, từ cột đấu nối 24 -24/2 NR Tịnh Phong 5 - XT 478/TPH -Thay 366 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 4, từ cột 13/10 đến 13/14 NR Tịnh Phong 4 - XT 478/TPH - Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ k/cột 62- 62/5 ĐZ LL Tịnh Thiện - Bình Tân - XT 478/TPH
22/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Tịnh Phong 5 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Thay 01 cột BTLT 10,5 thành cột sắt 12 mét tại cột 70 - XT 478/TPH - Thay dây dẫn, lắp 02 CĐC NR Tịnh Thiện 5 - Thay 941 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 5, từ cột đấu nối 24 -24/2 NR Tịnh Phong 5 - XT 478/TPH -Thay 366 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 4, từ cột 13/10 đến 13/14 NR Tịnh Phong 4 - XT 478/TPH - Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ k/cột 62- 62/5 ĐZ LL Tịnh Thiện - Bình Tân - XT 478/TPH
22/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Tịnh Thiện 10 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Thay 01 cột BTLT 10,5 thành cột sắt 12 mét tại cột 70 - XT 478/TPH - Thay dây dẫn, lắp 02 CĐC NR Tịnh Thiện 5 - Thay 941 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 5, từ cột đấu nối 24 -24/2 NR Tịnh Phong 5 - XT 478/TPH -Thay 366 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 4, từ cột 13/10 đến 13/14 NR Tịnh Phong 4 - XT 478/TPH - Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ k/cột 62- 62/5 ĐZ LL Tịnh Thiện - Bình Tân - XT 478/TPH
22/06/2024
từ 07:00 - 15:00
Tân An ( Tịnh Thiện 5 ) ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Thay 01 cột BTLT 10,5 thành cột sắt 12 mét tại cột 70 - XT 478/TPH - Thay dây dẫn, lắp 02 CĐC NR Tịnh Thiện 5 - Thay 941 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 5, từ cột đấu nối 24 -24/2 NR Tịnh Phong 5 - XT 478/TPH -Thay 366 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 4, từ cột 13/10 đến 13/14 NR Tịnh Phong 4 - XT 478/TPH - Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ k/cột 62- 62/5 ĐZ LL Tịnh Thiện - Bình Tân - XT 478/TPH
22/06/2024
từ 07:00 - 15:00
TBA Tịnh Thiện 9 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Thay 01 cột BTLT 10,5 thành cột sắt 12 mét tại cột 70 - XT 478/TPH - Thay dây dẫn, lắp 02 CĐC NR Tịnh Thiện 5 - Thay 941 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 5, từ cột đấu nối 24 -24/2 NR Tịnh Phong 5 - XT 478/TPH -Thay 366 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 4, từ cột 13/10 đến 13/14 NR Tịnh Phong 4 - XT 478/TPH - Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ k/cột 62- 62/5 ĐZ LL Tịnh Thiện - Bình Tân - XT 478/TPH
22/06/2024
từ 07:00 - 15:00
NLMTMN Thái Tân An ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
- Thay 01 cột BTLT 10,5 thành cột sắt 12 mét tại cột 70 - XT 478/TPH - Thay dây dẫn, lắp 02 CĐC NR Tịnh Thiện 5 - Thay 941 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 5, từ cột đấu nối 24 -24/2 NR Tịnh Phong 5 - XT 478/TPH -Thay 366 mét dây và phụ kiện đường dây rẽ TBA Tịnh Phong 4, từ cột 13/10 đến 13/14 NR Tịnh Phong 4 - XT 478/TPH - Thay toàn bộ bulon, cùm xà, sứ k/cột 62- 62/5 ĐZ LL Tịnh Thiện - Bình Tân - XT 478/TPH
22/06/2024
từ 07:00 - 11:00
Phổ Thạnh 21 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Giảm dung lượng MBA Phổ Thạnh 21 từ 400kVA xuống 250kVA - XT 475/ĐPH
22/06/2024
từ 07:00 - 11:00
Thị Trấn 16 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA TT Đức Phổ 16 từ 250kVA lên 400kVA - XT 477/ĐPH
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 10 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 11 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 12 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 13 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 14 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 15 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 1 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 2 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 3 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 5 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 6 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 7 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 8 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Nghĩa An 9 ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Thi công Cầu Nghĩa Hà ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Trạm ảo Lê Văn Bé ĐL TP Quảng Ngãi
Hoãn
Dựng cột, hãm dây đường dây 22kV từ cột 147 đến cột 164-XT478/QNG thuộc công trình hoàn thiện lưới điện phía đông Quảng Ngãi 2024 Dựng cột, hãm dây, di dời đường dây 22kV TBA Nghĩa An 5; từ cột 164 đến cột 164/02 NR Nghĩa An 1; từ cột 164 đến cột 166-XT478/QNG vướn mặt bằng Trường THCS Nghĩa An Thay bulong xà đường dây 22kV từ cột 164/03 đến cột 164/19 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thay bulong xà, sứ đường dây 22kV từ cột 167 đến cột 193 NR Nghĩa An 2-XT478/QNG Xử lý phóng điện đường dây 22kV NR Nghĩa An 11-XT478/QNG Dựng cột đường dây 22kV cột 164/17 NR Nghĩa An 1-XT478/QNG Thí nghiệm CBM MBA Nghĩa An 11,12,13,14,15-XT478/QNG
22/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA bệnh viện Dung Quất ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay định kỳ công tơ TBA Bệnh Viện DQ
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 1 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 2 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 3. ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 4 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 5. ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 7 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bơm Bình Hiệp ( bán lẻ) ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 9 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 10 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bình Hiệp 11 ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA bệnh viện Dung Quất ĐL Bình Sơn
Kế hoạch
- Thay định kỳ công tơ TBA Bệnh Viện DQ
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Bơm Bình Hiệp ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA trạm trộn bê tông Lộc Thịnh ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA Sơn Viên Lạc Cảnh ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 15:00
TBA TT bê tông Công ty CP Visaco ĐL Bình Sơn
Hoãn
Chèn cột BTLT 12 và 14 mét giữa các cột hiện hữu, lắp xà ,thay dây dẫn 3AC-70 thành dây 3AS/XLPE -150 từ vị trí cột cột 97/22A - 97/57, XT 472/BNG
22/06/2024
từ 07:30 - 09:00
TBA Ba Tơ 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
CBM TBA Ba Tơ 6
22/06/2024
từ 07:30 - 09:00
Sông Vệ 1 ĐL Tư Nghĩa
Kế hoạch
TN CBM TBA Sông Vệ 1.
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 4 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 5 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 7 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Thượng 16 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
22/06/2024
từ 07:30 - 09:30
TBA Sơn Bao 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 64/52/45 - 64/52/46 NR Sơn Bao 8 - XT 473T2.SHA; Thay 0,45 km dây 2AV-50, 3AV-50, 3AC-50 thành dây LV ABC 3x50 và phụ kiện kèm theo TBA Sơn Bao 8 Đấu nối ĐD hạ áp sau TBA Sơn Bao 8 vào cột I/4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Bao 5
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!

Lịch cắt điện tại khu vực  Quảng Ngãi ngày 22-06-2024 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Quảng Ngãi , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể