Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 26-06-2024

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 26-06-2024, Cập nhật: 15/07/2024

Lịch cắt điện, cúp điện khu vực Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và 10 ngày tới mới được chúng tôi cập nhật từ cổng thông tin Điện lực Miền Trung

Theo lịch cúp điện Quảng Ngãi, một số khu vực tại Quảng Ngãi có lịch ngừng cung cấp điện trong tuần này. Theo dõi và cập nhật lịch cúp điện mới nhất tại Quảng Ngãi!

Lịch cúp điện khu vực  Quảng Ngãi ngày 26-06-2024 mới được chúng tôi cập nhật, lịch cắt điện ngày 26-06-2024 được lên kế hoạch có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế vui lòng cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác nhất ...

Lịch cúp điện Quảng Ngãi ngày 26-06-2024

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Quảng Ngãi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
TBA Tịnh Hòa 10 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
TBA Tịnh Hòa 11 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 12 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
TBA Tịnh Hòa 16 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 17 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 2 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 3 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 4 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 6 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Hòa 7 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
KDC KHÊ NAM ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Chiếu sáng Trà Khúc Mỹ Khê 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 2 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 4 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 5 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 6 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 7 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 8 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 9 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 13 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 14 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 16 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 17 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
TBA Tịnh Khê 19 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
TBA Tịnh Khê 20 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 21 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 23 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Công ty TNHH Bình Tân (Tịnh Hòa) ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Chùa Minh Đức ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 1 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 2 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
NM đá Đình Khánh ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Nước Sạch Tịnh Hoà ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Tịnh Khê 17 ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ MỸ LẠI VÀ LBS LL 471MKH-475MKH - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 04:30 - 05:30
Neo Trú Tàu Thuyền Tịnh Hòa ĐL Sơn Tịnh
Kế hoạch
* CẮT LBS PĐ TỊNH HÒA 1 VÀ RC PĐ ĐÔNG HÒA - Tháo lèo cột C104 XT 478TPH-474/T5 - Tháo 03 lèo tại đầu cáp ngầm XT 475MKH tại cột 01 (Cột sắt XDM 110kV Mỹ Khê) - Đấu 03 lèo ĐZ XDM XT 471MKH vào đầu cáp ngầm tại cột 01 XT 471MKH
26/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Hành Minh 3 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công di dời đường dây 22kV, 0,4kV từ cột 05 đến cột 08 NR Hành Minh 4 và đường dây 0,4kV từ cột A17 đến cột A21 XTA và B2 đến cột B6 XTB thuộc TBA Hành Minh 4 (dựng cột, lắp xà, căng hãm dây dẫn, lắp DCL, cố định cáp ngầm, lắp đặt các thiết bị đi kèm và đấu nối), do bị vướng mặt bằng thi công Cao tốc QN-HN Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 02 đên cột 09 NR Hành Minh 4 và từ cột 01 đến cột TBA Hành Minh 3 thuộc XT479/110kV Quảng Phú Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Minh 3, 4, 8
26/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Hành Minh 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công di dời đường dây 22kV, 0,4kV từ cột 05 đến cột 08 NR Hành Minh 4 và đường dây 0,4kV từ cột A17 đến cột A21 XTA và B2 đến cột B6 XTB thuộc TBA Hành Minh 4 (dựng cột, lắp xà, căng hãm dây dẫn, lắp DCL, cố định cáp ngầm, lắp đặt các thiết bị đi kèm và đấu nối), do bị vướng mặt bằng thi công Cao tốc QN-HN Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 02 đên cột 09 NR Hành Minh 4 và từ cột 01 đến cột TBA Hành Minh 3 thuộc XT479/110kV Quảng Phú Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Minh 3, 4, 8
26/06/2024
từ 07:30 - 15:30
Hành Minh 8 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Thi công di dời đường dây 22kV, 0,4kV từ cột 05 đến cột 08 NR Hành Minh 4 và đường dây 0,4kV từ cột A17 đến cột A21 XTA và B2 đến cột B6 XTB thuộc TBA Hành Minh 4 (dựng cột, lắp xà, căng hãm dây dẫn, lắp DCL, cố định cáp ngầm, lắp đặt các thiết bị đi kèm và đấu nối), do bị vướng mặt bằng thi công Cao tốc QN-HN Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 02 đên cột 09 NR Hành Minh 4 và từ cột 01 đến cột TBA Hành Minh 3 thuộc XT479/110kV Quảng Phú Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Minh 3, 4, 8
26/06/2024
từ 07:30 - 09:00
Phổ Văn 9 ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM tại TBA Phổ Văn 9 - XT 478/MĐU
26/06/2024
từ 07:30 - 11:30
Minh Long 4 ĐL Nghĩa Hành
Kế hoạch
Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Minh Long 4 (XDCB 2024) Thay hệ đo đếm tại TBA Minh Long 4
26/06/2024
từ 07:30 - 08:45
TBA Nghĩa Dõng 11 ĐL TP Quảng Ngãi
Kế hoạch
Thí nghiệm CBM MBA TBA Nghĩa Dõng 11-XT478/QNG
26/06/2024
từ 07:30 - 11:00
Phổ Hòa 3. ĐL Đức Phổ
Kế hoạch
Di dời đường dây khoảng cột I-1 đến I-5 TBA Phổ Hòa 3 - XT 471/ĐPH
26/06/2024
từ 08:00 - 14:00
TBA Sơn Dung 7 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
- Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Long Vót ( TBA Sơn Long 15) tại cột 187/18/48 đường dây 22kV - XT473T2,SHA; - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Ra Mun ( TBA Sơn Long 14) tại cột 187/18/13 đường dây 22kV - XT473T2,SHA Thay 1,30km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70, 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 199 - 207 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 3 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 5 Thay FCO NR Sơn Long 12 bị hỏng - Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 176 - 177 Đ.D 22kV sau PĐ Sơn Dung 2 - XT 473T2.SHA; - Thay FCO bằng LBFCO nhánh rẽ Sơn Long 2
26/06/2024
từ 08:00 - 14:00
TBA Sơn Dung 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
- Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Long Vót ( TBA Sơn Long 15) tại cột 187/18/48 đường dây 22kV - XT473T2,SHA; - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Ra Mun ( TBA Sơn Long 14) tại cột 187/18/13 đường dây 22kV - XT473T2,SHA Thay 1,30km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70, 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 199 - 207 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 3 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 5 Thay FCO NR Sơn Long 12 bị hỏng - Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 176 - 177 Đ.D 22kV sau PĐ Sơn Dung 2 - XT 473T2.SHA; - Thay FCO bằng LBFCO nhánh rẽ Sơn Long 2
26/06/2024
từ 08:00 - 14:00
TBA Sơn Dung 11 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
- Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Long Vót ( TBA Sơn Long 15) tại cột 187/18/48 đường dây 22kV - XT473T2,SHA; - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Ra Mun ( TBA Sơn Long 14) tại cột 187/18/13 đường dây 22kV - XT473T2,SHA Thay 1,30km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70, 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 199 - 207 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 3 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 5 Thay FCO NR Sơn Long 12 bị hỏng - Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 176 - 177 Đ.D 22kV sau PĐ Sơn Dung 2 - XT 473T2.SHA; - Thay FCO bằng LBFCO nhánh rẽ Sơn Long 2
26/06/2024
từ 08:00 - 14:00
TBA Sơn Long 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
- Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Long Vót ( TBA Sơn Long 15) tại cột 187/18/48 đường dây 22kV - XT473T2,SHA; - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Ra Mun ( TBA Sơn Long 14) tại cột 187/18/13 đường dây 22kV - XT473T2,SHA Thay 1,30km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70, 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 199 - 207 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 3 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 5 Thay FCO NR Sơn Long 12 bị hỏng - Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 176 - 177 Đ.D 22kV sau PĐ Sơn Dung 2 - XT 473T2.SHA; - Thay FCO bằng LBFCO nhánh rẽ Sơn Long 2
26/06/2024
từ 08:00 - 14:00
TBA Sơn Long 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
- Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Long Vót ( TBA Sơn Long 15) tại cột 187/18/48 đường dây 22kV - XT473T2,SHA; - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Ra Mun ( TBA Sơn Long 14) tại cột 187/18/13 đường dây 22kV - XT473T2,SHA Thay 1,30km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70, 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 199 - 207 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 3 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 5 Thay FCO NR Sơn Long 12 bị hỏng - Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 176 - 177 Đ.D 22kV sau PĐ Sơn Dung 2 - XT 473T2.SHA; - Thay FCO bằng LBFCO nhánh rẽ Sơn Long 2
26/06/2024
từ 08:00 - 14:00
TBA Sơn Long 5 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
- Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Long Vót ( TBA Sơn Long 15) tại cột 187/18/48 đường dây 22kV - XT473T2,SHA; - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện KDC Ra Mun ( TBA Sơn Long 14) tại cột 187/18/13 đường dây 22kV - XT473T2,SHA Thay 1,30km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70, 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 199 - 207 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 3 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 4 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Long 5 Thay FCO NR Sơn Long 12 bị hỏng - Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 176 - 177 Đ.D 22kV sau PĐ Sơn Dung 2 - XT 473T2.SHA; - Thay FCO bằng LBFCO nhánh rẽ Sơn Long 2
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx

Giới thiệu về website Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Quảng Ngãi được DienQuangNgai.com thường xuyên cập nhật theo giờ vào hàng ngày, nhanh nhất,giúp độc giả theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị cho sinh hoạt và sản xuất. Lịch cúp điện của Quảng Ngãi được chúng tôi tổng hợp từ website của trung tâm điện lực Miền Trung, thông tin được cập nhập tự động bằng máy tính và chỉ mang tính tham khảo, độc giả nên kiểm tra hoặc liên hệ trực tiếp đến điện lực để không bị nhầm lẫn trong quá trình giao dịch

Lưu ý: DienQuangNgai.com không thuộc một tổ chức Điện Lực nào, thông tin dữ liệu mang tính tham khảo và được cập nhập tự động từ các website của Điện lực EVNCPC!

Lịch cắt điện tại khu vực  Quảng Ngãi ngày 26-06-2024 giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực ...lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên web chúng tôi, hoặc hỏi trực tiếp công ty Điện lực khu vực Quảng Ngãi , Điện lực Miền Trung để có thêm thông tin cụ thể